RÚT NGẮN THỜI GIAN VẬN CHUYỂN TỪ VIỆT NAM ĐẾN CHÂU Á, CHÂU ÂU VÀ MEISA

Rút ngắn thời gian vận chuyển từ khu vực phía Nam Việt Nam đến Châu Á, Châu Âu và MEISA | Đăng ngày 30 tháng 10 năm 2023

RÚT NGẮN THỜI GIAN VẬN CHUYỂN TỪ VIỆT NAM ĐẾN CHÂU Á, CHÂU ÂU VÀ MEISA

K t ngày 31 tháng 10 năm 2023, JP-Courier vui mng gii thiu dịch vụ bay thẳng từ Việt Nam đi đến các điểm trung tâm tại Châu Á, Châu Âu và Meisa, nhằm rút ngn mt ngày trong thi gian vn chuyđối vi các lô hàng xut phát t khu vc phía Nam Vit Nam, bao gm Thành ph H Chí Minh, đến nhiu thành ph ln trên khp ChâÁ, ChâÂu và khu vc Trung Đông, Tiu lđịĐộ và Châu Phi (MEISA).

Điu này có nghĩa là đối vi toàn b th trường Vit Nam, SAVIExpress s cung cp dch v vn chuyđến các thành ph ln ti khu vc APAC ch trong 1 ngày làm vic và kết ni vi các thành ph l ChâÂu và MEISA trong 2 ngày làm vic.

Để biết thi gian vn chuyn chính xác cho lô hàng ca quý khách. Nếu có bt k thc mc, vui lòng liên h Nhân viên kinh doanh ph trách tài khon ca quý khách hoc B phn Dch v khách hàng ca chúng tôi theo s 08 991 99986.

Lưý: * Thi gian vn chuyn có th thay đổi tùy thuc vào mã bưu chính nơi gi hàng và nơi nhn hàng c th.