VẬN CHUYỂN PIN

Vận chuyển Pin Lithium an toàn là điều cần thiết để đảm bảo lô hàng của quý khách được giao như dự định.

VẬN CHUYỂN PIN

Những điều bạn cần biết

Pin Lithium được phân loại là Hàng hóa Nguy hiểm

Có các quy định vận chuyển đối với Pin Lithium

Không chấp nhận vận chuyển Pin bị lỗi, hư hỏng và Pin là hàng thu hồi

Người gửi hàng chịu trách nhiệm pháp lý về việc tuân thủ và sự an toàn trong vận chuyển Pin Lithium

Không phải tất cả các loại Pin Lithium đều được SAVIExpress chấp nhận

Để gửi Pin Lithium, Quý khách phải là chủ tài khoản SAVIExpress được chấp thuận trước

Quy định gửi hàng

Danh mục được cho phép

Phê duyệt

Nhiều loại hàng điện tử có sử dụng Pin Lithium tuân theo Quy định về Hàng hóa Nguy hiểm, bất kể là pin có thể sạc lại được (Lithium Ion) hay không thể sạc lại (Lithium Metal).

Các quy định được áp dụng trong trường hợp pin lithium:

Bị lỏng

Pin được vận chuyển dưới hình thức từng lô hàng riêng lẻ (hàng rời / hàng nguyên kiện)

Ví dụ: Bộ sạc pin di động

Được đóng gói chung với thiết bị

Thiết bị và pin được đóng gói cùng nhau

Vi dụ: Camera và Pin đi kèm

Có sẵn trong thiết bị

Pin đã được lắp vào thiết bị

Ví dụ: Máy tính bảng có tích hợp sẵn Pin Lithium

Việc vận chuyển an toàn các hàng hóa bằng đường hàng không và tuân thủ đầy đủ các quy định của ICAO / IATA là trách nhiệm pháp lý của Người gửi hàng. IATA và SAVIExpress đã cung cấp nhiều tài liệu hướng dẫn để giúp Người gửi hàng có thể hiểu và tuân thủ theo các quy định.