ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

I. VẬT CẤM GỬI

Các chất ma túy và chất kích thích thần kinh.

Vũ khí đạn dược, trang thiết bị kỹ thuật quân sự.

Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động; ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và các chất gây nguy hiểm hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.

Các loại vật phẩm hàng hóa mà nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, nhập khẩu. Sinh vật sống.

Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền.

Các loại kim khí quý (vàng, bạc,…), các loại đá quí hay các sản phẩm khác được chế biến từ kim khí quí, đá quí. Bưu gửi chứa nhiều bưu gửi, gửi cho nhiều địa chỉ nhận khác nhau.

II. VẬT GỬI CÓ ĐIỀU KIỆN

Bưu gửi có hàng hóa để kinh doanh phải có chứng từ thuế theo qui định của pháp luật.

Vật phẩm hàng hóa dễ hư hỏng, chất lỏng, chất bột đóng gói phải đảm bảo không gây hư hỏng, ô nhiễm bưu gửi khác.

Vật phẩm hàng hóa gửi trong bưu gửi SAVIExpress vận chuyển qua đường hàng không phải tuân theo những qui định về an ninh hàng không.

III. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI GỬI

Yêu cầu SAVIExpress cung cấp đầy đủ thông tin về dịch vụ.

Được đảm bảo bí mật thông tin riêng và an toàn đối với thông tin dưới dạng văn bản, kiện, gói hàng hóa.

Yêu cầu SAVIExpress giải quyết khiếu nại về dịch vụ và bồi thường thiệt hại nếu xẩy ra mất mát, hư hại, chậm chỉ tiêu thời gian do lỗi của SAVIExpress.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của tài liệu, hàng hóa khi gửi.

Người gửi phải khai báo đúng và đầy đủ lên mặt trước của phiếu gửi và cung cấp các giấy tờ liên quan. Thanh toán đầy đủ cước phí sử dụng dịch vụ.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA SAVIEXPRESS

Từ chối phục vụ khi khách hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Yêu cầu người gửi cho kiểm tra thông tin dưới dạng văn bản, kiện, gói hàng hóa.

Cung cấp đầy đủ thông tin dịch vụ cho người sử dụng dịch vụ biết.

Đảm bảo an toàn cho bưu gửi kể từ khi nhận gửi đến khi phát cho người nhận.

Giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định về bồi thường của SAVIExpress.

V. THỜI HẠN KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Thời hạn khiếu nại đối với dịch vụ SAVIExpress là 03 (ba) tháng kể từ ngày gửi. Quá thời hạn này SAVIExpress không có trách nhiệm giải quyết khiếu nại.

Thời hạn giải quyết khiếu nại đối với dịch vụ SAVIExpress tối đa là 01 (một) tháng kể từ ngày nhận được khiếu nại.

VI. MỨC BỒI THƯỜNG

Mức bồi thường được giải quyết tuân theo quy định của luật bưu chính Việt Nam về dịch vụ chuyển phát.

Mức bồi thường của vận đơn được căn cứ trên giá cước vận chuyển và theo tỉ lệ thiệt hại thực tế nhưng không vượt quá mức giới hạn trách nhiệm bồi thường đối với thiệt hại toàn bộ.

SAVIEXPRESS KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG VÀ HOÀN CƯỚC TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP:

Người gửi không có chứng từ xác nhận việc gửi.

Tài liệu, hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ bị các cơ quan chức năng có thẩm quyền thu giữ, tịch thu, tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Tài liệu, hàng hóa tự hủy hoại do đặc tính tự nhiên. Các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, thời tiết…

Không phát được do lỗi của người gửi.

Hàng hóa đã được phát và người nhận không có ý kiến khi nhận hàng.

Hàng hóa bị cướp, giật bởi người nhận mà khách hàng hoặc người gửi đã chỉ định.

Khiếu nại quá thời hạn quy định.

VII. QUY ĐỊNH VỀ ĐÓNG GÓI

Bưu gửi phải được gói bọc chắc chắn, bao bì phải phù hợp với hình thức và tính chất của vật phẩm bên trong, phù hợp với điều kiện vận chuyển. Bưu gửi phải gói bọc đảm bảo không gây nguy hiểm cho nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ, không làm bẩn hoặc làm hỏng các bưu gửi khác hoặc trang thiết bị bưu chính. Đối với bưu gửi nếu không cần có điều kiện gói bọc đặc biệt thì phải đảm bảo có thể mở ra để kiểm soát nội dung. 

CHÚ Ý GÓI BỌC MỘT SỐ CHẤT ĐẶC BIỆT

Vật phẩm làm bằng thuỷ tinh hoặc những chất dễ vỡ phải đựng vào hộp làm bằng kim loại, hoặc gỗ ,chèn bằng giấy vụn, vỏ bào hoặc bất kỳ thứ gì khác có tác dụng bảo vệ, tránh gây cọ sát và va chạm trong quá trình vận chuyển.

Chất lỏng phải đựng trong bình hoàn toàn kín, mỗi bình phải đựng trong một hộp làm bằng kim loại hoặc gỗ, chèn bằng mùn cưa, bông hoặc bất kỳ thứ gì khác có tác dụng bảo vệ.

Các chất dầu mỡ khó chảy như cao, xà phòng mềm, nhựa cây...phải gói bọc lớp thứ nhất bằng hộp, túi vải, chất dẻo...bỏ vào hộp làm bằng gỗ, kim loại hoặc chất khác có đủ độ bền để chất bên trong khỏi bị chảy ra.

Các loại hạt phải đựng trong vỏ bọc bằng vải, bằng ni lông, bằng bìa cứng, bằng gỗ hay kim loại.

Chất bột khô có mầu chỉ được chấp nhận nếu đựng vào hộp kim loại hoàn toàn kín và bỏ vào trong một hộp bằng gỗ. Giữa hai lớp hộp đó được chèn bằng mùn cưa, các chất hút nước có tác dụng bảo vệ.

Chất bột khô không mầu phải được đựng trong hộp, túi bằng kim loại hoặc bằng gỗ. Vật chứa đó phải bỏ vào một hộp dai bền làm bằng một trong những vật liệu nói trên.