Các dịch vụ đến Thượng Hải Trung Quốc, đã được khôi phục một phần | Đăng tải ngày 26 tháng 4 năm 2022

Các dịch vụ đến Thượng Hải Trung Quốc, đã được khôi phục một phần

Các dịch vụ đến Thượng Hải Trung Quốc, đã được khôi phục một phần | Đăng tải ngày 26 tháng 4 năm 2022

Do tình hình tại Thượng Hải, Trung Quốc đang được cải thiện, các dịch vụ đến Sân bay Thượng Hải (PVG) bên dưới đã được khôi phục kể từ Thứ Hai, ngày 25 tháng 4.

Để tiếp tục quản lý khối lượng nhập vào Thượng Hải (PVG) bởi phong toả COVID-19 vẫn đang duy trì và những hạn chế về nhân sự, một số dịch vụ vẫn bị tạm ngưng cho đến khi có thông báo khác.

Cung cấp trải nghiệm khách hàng tốt nhất là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và chúng tôi đang nỗ lực để giảm thiểu các tác động. Chúng tôi rất tiếc về bất kỳ sự bất tiện nào có thể gây ra bởi sự việc này và cảm ơn sự thông cảm của bạn.

Để biết thông tin cụ thể về tình trạng lô hàng, vui lòng liên hệ với tổng đài dịch vụ của chúng tôi: 08 991 999 86.