Gián đoạn dịch vụ.

Tạm dừng dịch vụ tại Ukraine, Nga và Belarus | Đăng ngày 8 tháng 3 năm 2022

Gián đoạn dịch vụ.

Chúng tôi vô cùng lo lắng về những gì đang xảy ra ở Ukraine, và sự quan tâm cũng như tình đoàn kết của chúng tôi dành cho những người bị ảnh hưởng bởi bạo lực đang tiếp diễn này. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là sự an toàn của đội ngũ nhân viên và gia đình của họ, đồng thời chúng tôi đang cung cấp hỗ trợ tài chính trực tiếp cho họ và cộng đồng bị ảnh hưởng. Chúng tôi tạm thời ngừng tất cả các dịch vụ ở Nga và Belarus cho đến khi có thông báo mới. Như đã thông báo trước đó, các địa điểm ở Ukraine đã tạm thời bị đóng cửa và các dịch vụ đến và đi từ Ukraine đã bị tạm ngưng.

Để biết thông tin cụ thể về tình trạng lô hàng, vui lòng liên hệ với tổng đài dịch vụ của chúng tôi: 08 991 999 86.