Vận chuyển Pin Lithium

Vận chuyển Pin Lithium an toàn là điều cần thiết để đảm bảo lô hàng của quý khách được giao như dự định.

Vận chuyển Pin Lithium

Pin Lithium

Vận chuyển Pin Lithium an toàn là điều cần thiết để đảm bảo lô hàng của quý khách được giao như dự định.

Những điều bạn cần biết

  • Pin Lithium được phân loại là Hàng hóa Nguy hiểm
  • Có các quy định vận chuyển đối với Pin Lithium
  • Không chấp nhận vận chuyển Pin bị lỗi, hư hỏng và Pin là hàng thu hồi
  • Người gửi hàng chịu trách nhiệm pháp lý về việc tuân thủ và sự an toàn trong vận chuyển Pin Lithium
  • Không phải tất cả các loại Pin Lithium đều được SAVIExpress chấp nhận
  • Để gửi Pin Lithium, Quý khách phải là chủ tài khoản SAVIExpress được chấp thuận trước
Nhiều loại hàng điện tử có sử dụng Pin Lithium tuân theo Quy định về Hàng hóa Nguy hiểm, bất kể là pin có thể sạc lại được (Lithium Ion) hay không thể sạc lại (Lithium Metal).
Các quy định được áp dụng trong trường hợp pin lithium:
 
Bị lỏng
Pin được vận chuyển dưới hình thức từng lô hàng riêng lẻ (hàng rời / hàng nguyên kiện)
Ví dụ: Bộ sạc pin di động
 
 
 
 
Được đóng gói chung với thiết bị
Thiết bị và pin được đóng gói cùng nhau
Vi dụ: Camera và Pin đi kèm
 
 
 
Có sẵn trong thiết bị
Pin đã được lắp vào thiết bị
Ví dụ: Máy tính bảng có tích hợp sẵn Pin Lithium
 
 
Việc vận chuyển an toàn các hàng hóa bằng đường hàng không và tuân thủ đầy đủ các quy định của ICAO / IATA là trách nhiệm pháp lý của Người gửi hàng. IATA và SAVIExpress đã cung cấp nhiều tài liệu hướng dẫn để giúp Người gửi hàng có thể hiểu và tuân thủ theo các quy định.
Để biết thông tin cụ thể về tình trạng lô hàng, vui lòng liên hệ với tổng đài dịch vụ của chúng tôi: 08 991 999 86.