Tại sao SAVIExpress cần cung cấp mô tả hàng hóa trên cả Hóa đơn Thương mại và vận đơn?

Tại sao DHL cần cung cấp mô tả hàng hóa trên cả Hóa đơn Thương mại và vận đơn?

Tại sao SAVIExpress cần cung cấp mô tả hàng hóa trên cả Hóa đơn Thương mại và vận đơn?

Mô tả Hàng hóa trên Hóa đơn Thương mại là yếu tố thiết yếu mà SAVIExpress sử dụng để chuẩn bị thủ tục Khai báo Hải quan. Ngoài ra, Quý khách cũng cần đảm bảo rằng Mô tả Hàng hóa trên Vận đơn là chính xác để giúp cơ quan quản lý Hải quan thực hiện kiểm tra an toàn/an ninh. Ví dụ:

Ví dụ không được chấp nhận
Ví dụ được chấp nhận
Hàng may mặc
Áo sơ mi nam, đồ lót, áo lót bé gái, áo khoác bé trai
Đồ điện tử
Máy tính, tivi, đầu phát CD, máy ghi băng, điện thoại di động, màn hình, máy in

Kể từ tháng 3 năm 2021, nếu quá trình kiểm tra xác định được rằng dữ liệu Mô tả Hàng hóa không chính xác, lô hàng của Quý khách sẽ không được phép lên máy bay tại điểm xuất phát, điều này đương nhiên sẽ gây ra chậm trễ trong việc xử lý.

Để biết thông tin cụ thể về tình trạng lô hàng, vui lòng liên hệ với tổng đài dịch vụ của chúng tôi: 08 991 999 86.