Thông tin bắt buộc đối với các lô hàng xuất khẩu đến Úc

SAVIE luôn cố gắng làm cho trải nghiệm vận chuyển của bạn trở nên đơn giản nhất có thể. Khi chuẩn bị một lô hàng xuất khẩu đến Úc, bạn phải cung cấp các thông tin bắt buộc sau:

Thông tin bắt buộc đối với các lô hàng xuất khẩu đến Úc

SAVIE luôn cố gắng làm cho trải nghiệm vận chuyển của bạn trở nên đơn giản nhất có thể. Khi chuẩn bị một lô hàng xuất khẩu đến Úc, bạn phải cung cấp các thông tin bắt buộc sau:

1. Họ và tên người gửi hàng (tối thiểu là họ và tên) và địa chỉ giao hàng đầy đủ

2. Tên đầy đủ của người nhận hàng (tối thiểu là họ và tên) và địa chỉ giao hàng đầy đủ

3. Số điện thoại hoặc địa chỉ email

4. Mô tả hàng hóa rõ ràng. Không dùng số hiệu sản phẩm, mô tả chung chung hoặc viết tắt. Trọng lượng cũng phải lớn hơn 0

5. Giá trị hàng hóa đúng với giá trị thị trường và hóa đơn thương mại

Bạn cần cung cấp những thông tin này để đảm bảo hiệu quả và giảm thiểu sự chậm trễ trong quá trình xử lý. Nếu cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với Nhân viên kinh doanh phụ trách tài khoản của bạn hoặc đội ngũ dịch vụ khách hàng của chúng tôi.