ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Chính sách bảo mật này mô tả phương thức savie.vn ("chúng tôi", "chúng tôi", "của chúng tôi", "công ty"), chủ sở hữu và điều hành hoạt động kinh doanh của savie.vn thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin liên quan đến các trang web của Công ty, trang web, ứng dụng di động, ứng dụng trình duyệt và bất kỳ dịch vụ có liên quan nào tham khảo hoặc liên kết với Chính

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 CÁC ĐIỀU KHOẢN

 

1.      Các loại tài liệu, hàng hoá không được phép nhận gửi

-         Các loại hàng hóa, tài liệu vi phạm quy định của Nhà nước về hàng hóa cấm gửi, cấm lưu thông, cấm xuất khẩu;

-         Hàng hóa có thể gây nguy hại cho nhân viên khai thác, phương tiện vận chuyển và các thiết bị khác

-         Các loại bưu phẩm, bưu kiện nước nhận cấm nhập

-         Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài, Vàng, Bạc, Đá Quý để trong bưu phẩm, bưu kiện; Bưu phẩm, bưu kiện có chứa nhiều bưu phẩm, bưu kiện khác

2.      Quyền và trách nhiệm của người gửi

-         Yêu cầu SAVIE cung cấp đầy đủ thông tin về dịch vụ;

-         Được đảm bảo bí mật thông tin riêng và an toàn đối với thông tin dưới dạng văn bản, kiện, gói hàng hóa;

-         Yêu cầu SAVIE giải quyết khiểu nại về dịch vụ và bồi thường thiệt hại nếu xảy ra mắt mát, hư hại, chậm chỉ tiêu thời gian do lỗi của SAVIE

-         Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của tài liệu, hàng hóa khi gửi;

-         Người gửi phải khai báo đúng và đầy đủ lên mặt trước của phiếu gửi và cung cấp các giấy tờ liên quan

-         Thanh toán đầy đủ cước phí sử dụng dịch vụ

3.      Quyền và trách nhiệm của SAVIE

-            Từ chối phục vụ khi khách hàng có dầu hiệu vi phạm pháp luật;

-            Yêu cầu người gửi cho kiểm tra thông tin dưới dạng văn bản, kiện, gói hàng hóa,

-            Cung cấp đầy đủ thông tin dịch vụ cho người sử dụng dịch vụ biết,

-            Đảm bảo an toàn cho bưu gửi kể từ khi nhận gửi đến khi phát cho người nhận,

-            Giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định về bồi thường của SAVIE

4.      Thời hạn khiếu nại và giải quyết khiếu nại

-            Thời hạn khiếu nại đối với dịch vụ chuyển phát trong nước và quốc tế là 06 tháng kể từ ngày gửi . Quá thời hạn này SAVIE không có trách nhiệm giải quyết khiếu nại.

-            Thời hạn giải quyết khiếu nại đối với dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế tối đa là 03 tháng và dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước tối đa là 02 tháng kể từ ngày nhận được khiếu nại.

5.      Mức bồi thường:

Mức bồi thưởng của vận đơn được căn cứ trên giả cước vận chuyển và theo tỉ lệ thiệt hại thực tế nhưng không vượt quá mức giới hạn trách nhiệm bồi thường đối với thiệt hại toàn bộ.

STT

Loại dịch vụ

Mất hoặc hư hại hoàn toàn

Chậm chỉ tiêu thời gian

I

Dịch vụ chuyển phát nhanh( CPN) trong nước

 

1

Thư CPN

500.000 đồng/ bill

Miễn cước

2

Hàng hoá CPN

4( bốn) lần giá cước, tối thiểu 500.000 đồng/ bill

< 20 kg/ bill: miễn cước

>20 kg/ bill: 500.000 đồng / bill

3

Dịch vụ bảo hiểm vận chuyển

100% giá trị

< 20 kg/ bill: miễn cước

>20 kg/ bill: 500.000 đồng / bill

II

Dịch vụ vận tải trong nước

5.000 đồng/ kg, tối thiểu 1.000.000 đồng/ bill

< 20 kg/ bill: miễn cước

>20 kg/ bill: 500.000 đồng / bill

III

Dịch vụ chuyển phát quốc tế

Theo quy định của hãng chuyển phát SAVIE kết nối qua

Theo quy định của hãng chuyển phát mà SAVIE kết nối qua

IV

Các dịch vụ chuyển phát khác

Theo quy định của ngành

Theo quy định của ngành

 

* SAVIE không chịu trách nhiệm bồi thường và hoàn cước trong các trường hợp:

- Người gửi không có chứng từ xác nhận việc gửi;

- Tài liệu, hàng hóa bị các cơ quan chức năng có thẩm quyền thu giữ hoặc gửi ra nước ngoài bị tịch thu theo quy định của nước nhận;

- Tài liệu, hàng hóa tự hủy hoại do đặc tính tự nhiên;

- Các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, thời tiết...

- Không phát được do lỗi của người gửi;

- Khiếu nại quá thời hạn quy định.